Khanh Thiếu
Tình trạng
 • Hồn Sư
  1 Năm Trước Hot

  Hồn Sư

  Hồn Sư

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 2,333

  Lượt theo dõi: 22

  Đại Huyền Đế Quốc yêu ma hoành hành, người dân agwjp nạn, Nguyệt Trần Sương là quí tộc đã suy sụp, một lòng cứu thế, làm một Hồn Sư, độc hành giữa loạn thế, số mạng sắp xếp gặp dượcDieejp Tầm và Cố Diễn, bắt đầu hành trình gian khổ oanh liệt...