Ane Naru Mono

Ane Naru Mono

Tên Khác: Chị Gái Của Tôi Là Quỷ

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 392 2,087 410,106

Như bao thằng may mắn khác trong manga, main được một em quỷ cho một điều ước, nhưng anh rất không và ranh khi ước em đó thành onee-chan của mình. Và từ đó anh có một "chị gái" phục vụ free mọi nhu cầu. Thôi đọc rồi biết

Cảnh báo độ tuổi: Truyện tranh Ane Naru Mono có thể có nội dung và hình ảnh nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi của bạn. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.

Danh sách chương

17/01/2021
15/11/2020
05/10/2020
03/09/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
05/02/2020
01/11/2019
08/07/2019
08/07/2019
27/02/2019
18/12/2018
18/10/2018
18/10/2018
13/07/2018
26/11/2019
18/05/2018
25/04/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
09/10/2017
19/08/2017
18/07/2017
10/06/2017
05/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017
Bình Luận (241)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Ngày Trước
hoặc biết là Người Tự Giác, hoặc biết là Đạo Sư, hoặc biết là Quảng Đạo, hoặc biết là tất cả đạo, hoặc biết là Thiên Nhơn, hoặc biết là Phạn ( người thanh tịnh ), hoặc biết là Trời, hoặt biết là Tự Tại, hoặc biết là thù thắng, hoặc biết là Tiên Nhơn Tóc Vàng, hoặc biết là Chơn Thật, hoặc biết là mặt trăng, hoặc biết là mặt trời, hoặc biết là Chúa Tể, hoặc biết là Vô Sanh, hoặc biết là Vô Diệt, hoặc biết là Tánh Không, hoặc biết là Như Như, hoặc biết là Chơn Đế, hoặc biết là Thật Tế, hoặc biết là Pháp Tánh, hoặc biết là Niết Bàn, hoặc biết là Thường, hoặc biết là Bình Đẳng, hoặc biết là Bất Nhị, hoặc biết là Vô Tướng, hoặc biết là Giải Thoát, hoặc biết là Đạo, hoặc biết là Sanh v.v... Đại Huệ! Ba A Tăng Kỳ trăm ngàn danh hiệu như thế, chẳng thêm chẳng bớt, thế giới này và thế giới khác thảy đều biết Ta, như mặt trăng trong nước chẳng xuất chẳng nhập. Phàm phu chẳng thể biết Ta, vì đọa nơi nhị biên, nhưng đều cung kính cúng dường Ta,mà chẳng khéo biết từ ngữ danh cú, chẳng có tự thông, chẳng phân biệt được tên và nghĩa, lại chấp trước mỗi mỗi văn tự ngôn thuyết, nơi bất sanh bất diệt cho là Vô Tánh, chẳng biết danh hiệu sai biệt của Như Lai dù nhiều mà nghĩa vốn chẳng sai biệt, như một Đế Thích cũng có nhiều danh hiệu vậy. Vì chẳng biết tự thông hội về căn bản, nên đối với tất cả pháp, đuổi theo ngôn thuyết mà chấp trước.
Trả lời
I love Rem
I love RemThành Viên 1 Ngày Trước
Long Nữ đọc cái này trước hay cái bên dưới trước
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Ngày Trước
Đại Huệ! Nghĩa BẤT SANH kia tức biệt hiệu của Như Lai. Đại Huệ! Ví như lưới báu Nhân Đà La của Đế Thích và Bất Nhân Đà La, các vật ấy mỗi mỗi có nhiều tên gọi, nhưng chẳng phải có nhiều tên mà có nhiều tánh, cũng chẳng phải không có tự tánh.

- Như thế, Đại Huệ! Ta ở nơi thế giới Ta Bà này có ba A Tăng Kỳ trăm ngàn danh hiệu, phàm phu thảy đều nghe, mỗi mỗi xưng danh hiệu ta mà chẳng biết là biệt danh của Như Lai Ta. Đại Huệ! Hoặc có chúng sanh biết Ta là Như Lai, hoặc biết ta là Nhất Thiết Trí, hoặc biết là Phật, hoặc biết là Người Cứu Thế
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Ngày Trước
Pháp lìa chư căn lượng,

Vô sự cũng Vô Nhân.

Đã lìa giác sở giác,

Cũng lìa tướng sở tướng.
Trả lời
Remake Our Life
Remake Our LifeThành Viên 2 Ngày Trước
Art ngon :)
Trả lời
LOL
LOLThành Viên 2 Ngày Trước
awww
Trả lời
Đang Thắc Mắc
Đang Thắc MắcThành Viên 3 Ngày Trước
(((;
Trả lời
Cục Trưởng FBI
Cục Trưởng FBIThành Viên 3 Ngày Trước
Bộ này có phiên bản hent, và hiện tại có 8 hay 9 phần gì đó quên rồi
Trả lời
Huy
HuyẨn Danh 3 Ngày Trước
Tao muốn là main quá
Trả lời
Cảnh sát wibu
Cảnh sát wibuThành Viên 3 Ngày Trước
mà công nhận ông tác giả cx giỏi văn vl :v éo như t, t tả ông t éo khác j em bé
Trả lời