Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên Khác: Hành Trình Tu Tiên

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 4158 14,921 16,768,316

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...

Danh sách chương

28/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
20/02/2020
17/02/2020
09/02/2020
03/02/2020
24/01/2020
20/01/2020
18/01/2020
12/01/2020
06/01/2020
02/01/2020
26/12/2019
19/12/2019
17/12/2019
09/12/2019
02/12/2019
25/11/2019
22/11/2019
16/11/2019
06/11/2019
04/11/2019
02/11/2019
31/10/2019
29/10/2019
27/10/2019
25/10/2019
23/10/2019
21/10/2019
19/10/2019
17/10/2019
14/10/2019
10/10/2019
07/10/2019
04/10/2019
01/10/2019
29/09/2019
26/09/2019
24/09/2019
22/09/2019
20/09/2019
18/09/2019
13/09/2019
11/09/2019
09/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
31/08/2019
29/08/2019
25/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
21/08/2019
19/08/2019
15/08/2019
13/08/2019
07/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
31/07/2019
29/07/2019
27/07/2019
21/07/2019
19/07/2019
16/07/2019
14/07/2019
12/07/2019
10/07/2019
08/07/2019
06/07/2019
04/07/2019
02/07/2019
30/06/2019
28/06/2019
24/06/2019
22/06/2019
20/06/2019
18/06/2019
16/06/2019
14/06/2019
12/06/2019
10/06/2019
08/06/2019
06/06/2019
04/06/2019
02/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
26/04/2019
24/04/2019
22/04/2019
19/04/2019
17/04/2019
15/04/2019
13/04/2019
11/04/2019
09/04/2019
01/04/2019
30/03/2019
24/03/2019
22/03/2019
20/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
08/03/2019
07/03/2019
06/03/2019
05/03/2019
04/03/2019
03/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
23/02/2019
22/02/2019
21/02/2019
20/02/2019
19/02/2019
18/02/2019
17/02/2019
08/02/2019
06/02/2019
03/02/2019
01/02/2019
27/01/2019
24/01/2019
20/01/2019
17/01/2019
15/01/2019
13/01/2019
11/01/2019
09/01/2019
07/01/2019
05/01/2019
03/01/2019
01/01/2019
30/12/2018
28/12/2018
24/12/2018
22/12/2018
14/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
25/11/2018
24/11/2018
18/11/2018
17/11/2018
11/11/2018
10/11/2018
04/11/2018
03/11/2018
28/10/2018
27/10/2018
22/10/2018
21/10/2018
14/10/2018
13/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
07/10/2018
06/10/2018
05/10/2018
04/10/2018
02/10/2018
29/09/2018
27/09/2018
22/09/2018
20/09/2018
16/09/2018
13/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
09/09/2018
06/09/2018
02/09/2018
30/08/2018
27/08/2018
26/08/2018
25/08/2018
24/08/2018
23/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
20/08/2018
19/08/2018
18/08/2018
17/08/2018
16/08/2018
12/08/2018
09/08/2018
04/08/2018
02/08/2018
29/07/2018
01/08/2018
27/07/2018
25/07/2018
21/07/2018
20/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
21/02/2019
21/02/2019
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018

Cùng thể loại

 • Lầu Trà Thủy Sinh Mộng
  2 Năm Trước

  Lầu Trà Thủy Sinh Mộng

  Lầu Trà Thủy Sinh Mộng

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 3,305

  Lượt theo dõi: 20

  Cái vị mỹ nam tuyệt sắc ôn nhuận xuất trần này, không chỉ trị được căn bệnh quái lạ của tôi, mà còn muốn nhận tôi làm đồ đệ? Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có mỗi trò bổ nhào thôi! “Sư phụ, ôm một cái ~ ! “Ai ya…”
 • Ikemen Sengoku - Tenkabito No Onna Ni Naru Ki Wa Nai Ka
  1 Tháng Trước

  Ikemen Sengoku - Tenkabito No Onna ...

  Ikemen Sengoku - Tenkabito No Onna Ni Naru Ki Wa Nai Ka

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 8,057

  Lượt theo dõi: 104

  Mai vô tình xuyên không về thời chiến quốc và cứu một người đang bị tấn công, hóa ra đó lại là Oda Nobunaga! Nobunaga quyết định giữ cô lại bên mình, mặc cho cô đã giải thích rằng mình là người đến từ tương lai và cô sẽ tìm cách để quay lại thời đại của mình. Tình yêu vượt thời gian sắp nảy nở...?!
 • Tổng Tài Yêu Hai Con Người Của Tôi
  8 Tháng Trước Hot

  Tổng Tài Yêu Hai Con Người Của Tôi

  Tổng Tài Yêu Hai Con Người Của Tôi

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 25,588

  Lượt theo dõi: 288

  Cô gái bình thường Ngư Hiểu Phi bị đả kích bởi việc đột ngột phải thất nghiệp, lại ngẫu nhiên bị hút vào “thế giới song song”. Cô phải đối mặt với một người không phải là mình và mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ đối với cô. Ngư Hiểu Phi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị một ...
 • Genocide Online ~Playtime Diary Of An Evil Young Girl~
  4 Tháng Trước Hot

  Genocide Online ~Playtime Diary Of ...

  Genocide Online ~Playtime Diary Of An Evil Young Girl~

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 11,255

  Lượt theo dõi: 179

  Câu chuyện này được xây dựng khác một chút so với lịch sử Nhật Bản. Đây là cách một tiểu thư Nhật Bản giải tỏa stress sau một ngày dài, bằng cách sử dụng mẫu VRMMORPG mới nhất và đóng vai kẻ ác ở đó, thị trấn đầu tiên biến thành một vòng xoáy hỗn loạn, đập tan tổ chức ngầm đồng thời làm một cuộc đảo...
 • Điều Ước Của Người Sói
  8 Tháng Trước Hot

  Điều Ước Của Người Sói

  Điều Ước Của Người Sói

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 10,585

  Lượt theo dõi: 84

  Một người sói có thể ngửi được cảm xúc của con người, và một người khác, Jay, là một con người có hai trải nghiệm sống khác nhau. Cả hai sẽ trao bất kì điều ước nào cho bất cứ ai, miễn bạn sẵn sàng trả giá để được viết lại. Bởi viết lại lịch sử là trái với quy luật vũ trụ nên họ bị chú ý bởi đặc cản...
 • Made In Abyss
  3 Tháng Trước

  Made In Abyss

  Made In Abyss

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 68,188

  Lượt theo dõi: 463

  Hệ thống hang động khổng lồ, nơi duy nhất trên thế giới còn chưa được khám phá hay còn được biết đến với cái tên, Abyss. Không ai biết được mê cung bí ẩn này sâu xuống bao nhiêu, có những quái vật cũng như di tích nào. Rất nhiều nhà thám hiểm đã dấn thân vào công cuộc thám hiểm nơi đâu. Qua thờii gi...
Bình Luận (1725)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
hmm
hmmẨn Danh 5 Giờ Trước
nhỏ Mộ Minh Tuyết này ngộ nghĩnh ghê, kêu người ta đến cứu xong rồi lại kêu đi đi . pó tay :v
Trả lời
Spoiler
SpoilerẨn Danh 9 Giờ Trước
Sư phụ La Chinh là 1 trong số Thanh nhân Thần vực cùng La Tiêu (phụ thân La Chinh) đẳng câp tu vi hơn cả Thiên tôn !@!xdt:,#@**\\ bla bla...
=))
Trả lời
Damsan
DamsanẨn Danh 10 Giờ Trước
nội dung dịch mấy chương đầu rất hay, mấy chương gần đây văn phong thay đổi quá, mình thấy nội dung như trước hay hơn, như bây giờ thấy có vẻ trẩu trẩu, xin được góp ý
Trả lời
Genos
GenosẨn Danh 10 Giờ Trước
Damsan nhóm khác vẽ thì phải như vậy thôi chứ sao
Trả lời
Em spoiler
Em spoilerẨn Danh 9 Giờ Trước
Damsan Mấy chương đâu là của hamtruyen dịch nhưng bh mây chap cao toàn video nên mới lấy bản nhóm khác á cậu =))
Trả lời
NPC Boss
NPC BossThành Viên 1 Ngày Trước
T hóng mỗi main gặp lại vợ với đứa con. Hóng vl
Trả lời
Spoiler
SpoilerẨn Danh 9 Giờ Trước
NPC Boss Sau ngoài Khê Ấu Cầm còn x 4 e nữa =)) có Huân với Tô Linh Vận
Trả lời
NPC Boss
NPC BossThành Viên 9 Giờ Trước
Spoiler Xa vợ là nó vậy ))
Trả lời
NPC Boss
NPC BossThành Viên 9 Giờ Trước
Spoiler Mà chỉ cần main với tiểu điệp gặp nhau lại là đc
Trả lời
Spoiler
SpoilerẨn Danh 9 Giờ Trước
NPC Boss Truyện tranh ra hơn 1000 chap nữa là end =)) Cứ hóng đi =))
Trả lời