Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên Khác: Hành Trình Tu Tiên

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 2873 13,133 15,054,368

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...

Danh sách chương

17/02/2020
09/02/2020
03/02/2020
24/01/2020
20/01/2020
18/01/2020
12/01/2020
06/01/2020
02/01/2020
26/12/2019
19/12/2019
17/12/2019
09/12/2019
02/12/2019
25/11/2019
22/11/2019
16/11/2019
06/11/2019
04/11/2019
02/11/2019
31/10/2019
29/10/2019
27/10/2019
25/10/2019
23/10/2019
21/10/2019
19/10/2019
17/10/2019
14/10/2019
10/10/2019
07/10/2019
04/10/2019
01/10/2019
29/09/2019
26/09/2019
24/09/2019
22/09/2019
20/09/2019
18/09/2019
13/09/2019
11/09/2019
09/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
31/08/2019
29/08/2019
25/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
21/08/2019
19/08/2019
15/08/2019
13/08/2019
07/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
31/07/2019
29/07/2019
27/07/2019
21/07/2019
19/07/2019
16/07/2019
14/07/2019
12/07/2019
10/07/2019
08/07/2019
06/07/2019
04/07/2019
02/07/2019
30/06/2019
28/06/2019
24/06/2019
22/06/2019
20/06/2019
18/06/2019
16/06/2019
14/06/2019
12/06/2019
10/06/2019
08/06/2019
06/06/2019
04/06/2019
02/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
26/04/2019
24/04/2019
22/04/2019
19/04/2019
17/04/2019
15/04/2019
13/04/2019
11/04/2019
09/04/2019
01/04/2019
30/03/2019
24/03/2019
22/03/2019
20/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
08/03/2019
07/03/2019
06/03/2019
05/03/2019
04/03/2019
03/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
23/02/2019
22/02/2019
21/02/2019
20/02/2019
19/02/2019
18/02/2019
17/02/2019
08/02/2019
06/02/2019
03/02/2019
01/02/2019
27/01/2019
24/01/2019
20/01/2019
17/01/2019
15/01/2019
13/01/2019
11/01/2019
09/01/2019
07/01/2019
05/01/2019
03/01/2019
01/01/2019
30/12/2018
28/12/2018
24/12/2018
22/12/2018
14/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
25/11/2018
24/11/2018
18/11/2018
17/11/2018
11/11/2018
10/11/2018
04/11/2018
03/11/2018
28/10/2018
27/10/2018
22/10/2018
21/10/2018
14/10/2018
13/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
07/10/2018
06/10/2018
05/10/2018
04/10/2018
02/10/2018
29/09/2018
27/09/2018
22/09/2018
20/09/2018
16/09/2018
13/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
09/09/2018
06/09/2018
02/09/2018
30/08/2018
27/08/2018
26/08/2018
25/08/2018
24/08/2018
23/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
20/08/2018
19/08/2018
18/08/2018
17/08/2018
16/08/2018
12/08/2018
09/08/2018
04/08/2018
02/08/2018
29/07/2018
01/08/2018
27/07/2018
25/07/2018
21/07/2018
20/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
21/02/2019
21/02/2019
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018

Cùng thể loại

 • Psycho-Pass
  1 Tháng Trước

  Psycho-Pass

  Psycho-Pass

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 26,091

  Lượt theo dõi: 222

  Trong một tương lai không xa, trạng thái tâm lý, nhân cách và khả năng phạm tội của con người đều được giám sát bởi một cổ máy được gọi là Psycho-Pass. Chỉ cần suy nghĩ về một hành động tội lỗi có thể làm cho bạn trở thành có tội, và trong thế giới này không có lòng thương xót cho bọn tội phạm. Nhữn...
 • Kimi No Iru Machi
  1 Năm Trước Hot

  Kimi No Iru Machi

  Kimi No Iru Machi
  Tên khác: Kimi No Iru Machi, A Town Where You Live

  Tình trạng: Hoàn Thành

  Lượt xem: 548,844

  Lượt theo dõi: 291

  Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đ...
 • Last Round Arthurs
  4 Tháng Trước Hot

  Last Round Arthurs

  Last Round Arthurs
  Tên khác: Last Round Arthurs: Scum Arthur And Heretic Merlin

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 19,213

  Lượt theo dõi: 456

  Rintarou là một chàng trai giỏi bất cứ điều gì anh ta mà cố gắng, nên anh ta hoàn toàn chán cuộc sống hiện tại. Chỉ để cho vui, anh quyết định giúp Runa trả giá để được công nhận là Vua Arthur thực sự, nhưng chỉ có một vấn đề đó là cô đã bán Excalibur?!?!
 • Đô Thị Tu Tiên Truyện
  10 Tháng Trước Hot

  Đô Thị Tu Tiên Truyện

  Đô Thị Tu Tiên Truyện

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 52,201

  Lượt theo dõi: 457

  Truyện Đô Thị Tu Tiên Truyện giá nhà cao quá làm sao bây giờ? tu chân đánh quái kiếm tiền chứ sao?Ở cái thời đại không ăn khống uống mới mua nổi nhà này, đành phải đi tu tiên
 • Atelier Tanaka
  1 Năm Trước Hot

  Atelier Tanaka

  Atelier Tanaka

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 184,996

  Lượt theo dõi: 566

  Yoshio Tanaka một lão trung niên bị thần giết nhầm và được chuyển sang thế giới khác trong tình trạng khảo thân và kỹ nang hồi phục.. hành trình của cái đầu biến thái của thanh niên bẩn bựa bắt đầu
 • Vũ Trang Nguyên Kim
  1 Năm Trước

  Vũ Trang Nguyên Kim

  Vũ Trang Nguyên Kim
  Tên khác: Metal Gear Solid

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 2,068

  Lượt theo dõi: 3

  Được phát hành dựa trên tiêu bản của tựa game cùng tên với 1 vài điểm xuyết khác lạ, Metal Gear Solid xoay quanh câu chuyện về Solid Snake (Rắn Nguyên Kim) trong cuộc chiến chống lại người anh em sinh đôi của mình và các thành viên của đội Foxhound nay đã tham gia vào con đường khủng bố.
Bình Luận (1387)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
Hải Kuro
Hải KuroThành Viên 15 Giờ Trước
Mất 6 tiếng để đọc thật. Vcl
Trả lời
Tl
TlẨn Danh 1 Ngày Trước
Đù má con kia vú bự vãi, chắc cũng phải A cup + đấy!
Trả lời
MB
MBẨn Danh 20 Giờ Trước
Tl bạn đang nói con nào vậy:
Trả lời
Đệ nhất Hokage
Đệ nhất HokageThành Viên 19 Giờ Trước
MB Chắc là Huân
Trả lời
TV Nát
TV NátThành Viên 1 Ngày Trước
Truyện đọc ban đầu khá cuốn càng về sau càng k hay lắm
Trả lời
MB
MBẨn Danh 20 Giờ Trước
TV Nát k đâu bạn. bạn đọc truyện chữ thử đi chớ mình thì thấy về sau cuốn vcl
Trả lời
MB
MBẨn Danh 20 Giờ Trước
MB nó phải đi cứu ba nó nữa là la tiêu-chủ nhân của vũ trụ mà la chinh lớn lên
Trả lời
ehem
ehemThành Viên 1 Ngày Trước
cho mượn với :))
Trả lời
bbbn
bbbnThành Viên 1 Ngày Trước
bên kia ra chap 5 trăm rôiffffffffffffffffffffff
Trả lời
rickkid
rickkidẨn Danh 1 Ngày Trước
bbbn đọc k t cho mựn nick truyensiuhay mà đọc
Trả lời