Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306

Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307
Cưng Chiều Vợ Yêu Chap 306 - Next Chap 307

Nếu truyện Cưng Chiều Vợ Yêu bị lỗi, bị lặp chap (ghi giùm ad bị lặp với chap nào với nhé), sai chap... bạn hãy nhấn nút "Báo lỗi" trên thanh chọn chương để báo cho quản trị viên biết nha. Cảm ơn bạn.
Bình Luận (645)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
Koro Sushine
Koro SushineThành Viên 13 Ngày Trước
:D ???
Trả lời
love
loveẨn Danh 29 Ngày Trước
truyện loạn qué, càng đọc càng hông hỉu
Trả lời
QH
QHẨn Danh 29 Ngày Trước
Càng đọc càng thấy nữ9 ngu :))
Trả lời
Thịnh
ThịnhẨn Danh 1 Tháng Trước
Truyện này rốt cuộc lúc cuối ra sao v mọi người ?
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Tháng Trước
Nếu thân đầy khắp như hư-không

An-trụ bất-động khắp mười-phương

Thời chỗ sở-hành không ai bằng

Chư thiên, người đời chẳng biết được.
Trả lời
Lộc ngân
Lộc ngânẨn Danh 1 Tháng Trước
Long Nữ Spam lắm thế
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Tháng Trước
Nếu được trí khéo nhiếp chúng-sanh

Thời hay thành tựu pháp tứ-nhiếp

Nếu hay thành tựu pháp tứ-nhiếp

Thời cho chúng-sanh lợi vô-hạn

Nếu cho chúng-sanh lợi vô-hạn

Thời đủ phương-tiện trí tối-thắng

Nếu đủ phương-tiện trí tối-thắng

Thời trụ đạo dũng-mãnh vô-thượng.

Nếu trụ đạo dũng-mãnh vô-thượng

Thời hay xô dẹp những ma-lực

Nếu hay xô dẹp những ma-lực

Thời hay vượt khỏi cảnh tứ-ma.

Nếu hay vượt khỏi cảnh tứ-ma

Thời được đến nơi bực bất-thối

Nếu được đến nơi bực bất-thối

Thời được pháp-nhẫn vô-sanh lớn.

Nếu được pháp-nhẫn vô-sanh lớn

Thời được chư Phật thọ-ký cho

Nếu được chư Phật thọ-ký cho

Thời tất cả Phật hiện ra trước.

Nếu được chư Phật hiện ra trước

Thời rõ mật-dụng thần-thông lớn

Nếu rõ mật-dụng thần-thông lớn

Thời được chư Phật thường nhớ tưởng.

Nếu được chư Phật thường nhớ tưởng

Thời dùng Phật-đức tự trang-nghiêm

Nếu dùng Phật-đức tự trang-nghiêm

Thời được thân đoan-nghiêm diệu-phước.

Nếu được thân đoan-nghiêm diệu-phước

Thời thân chói sáng dường núi vàng

Nếu thân chói sáng dường núi vàng

Thời đủ ba mươi hai tướng hảo.
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Tháng Trước
Nếu được dũng kiện không ai hơn

Thời hay phát khởi đại thần-thông

Nếu hay phát khởi đại thần-thông

Thởi biết hạnh tất cả chúng-sanh.

Nếu biết hạnh tất cả chúng-sanh

Thời hay thành-tựu các quần-sanh

Nếu hay thành-tựu các quần-sanh

Thời được trí khéo nhiếp chúng-sanh.
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Tháng Trước
Nếu thường tin phụng nơi chư Phật

Thời hay trần-thiết cúng-dường lớn

Nếu hay trần-thiết cúng-dường lớn

Người này tin Phật bất-tư-nghì.
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 2 Tháng Trước
Giới hay khai phát gốc bồ-đề

Học là siêng tu bực công-đức,

Nơi giới và học thường thuận làm

Thời được chư Phật luôn khen ngợi.
Trả lời