Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 601 3,937 4,020,371

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

15/02/2020
11/02/2020
31/01/2020
22/01/2020
14/01/2020
08/01/2020
26/12/2019
15/12/2019
12/12/2019
22/11/2019
17/11/2019
03/11/2019
01/11/2019
29/10/2019
27/10/2019
22/10/2019
19/10/2019
15/10/2019
09/10/2019
05/10/2019
05/10/2019
27/09/2019
23/09/2019
19/09/2019
15/09/2019
08/09/2019
03/09/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
13/08/2019
10/08/2019
03/08/2019
29/07/2019
27/07/2019
18/07/2019
16/07/2019
10/07/2019
08/07/2019
30/06/2019
28/06/2019
20/06/2019
15/05/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
03/05/2019
03/05/2019
26/04/2019
23/04/2019
20/04/2019
18/04/2019
13/04/2019
11/04/2019
04/04/2019
02/04/2019
25/03/2019
22/03/2019
20/03/2019
18/03/2019
12/03/2019
10/03/2019
04/03/2019
02/03/2019
25/02/2019
23/02/2019
05/02/2019
03/02/2019
27/01/2019
25/01/2019
22/01/2019
20/01/2019
14/01/2019
12/01/2019
06/01/2019
03/01/2019
01/01/2019
30/12/2018
23/12/2018
21/12/2018
15/12/2018
14/12/2018
07/12/2018
06/12/2018
01/12/2018
30/11/2018
23/11/2018
22/11/2018
18/11/2018
17/11/2018
09/11/2018
08/11/2018
02/11/2018
01/11/2018
27/10/2018
26/10/2018
20/10/2018
19/10/2018
12/10/2018
11/10/2018
10/10/2018
09/10/2018
28/09/2018
25/09/2018
22/09/2018
21/09/2018
13/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
06/09/2018
30/08/2018
29/08/2018
23/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
13/08/2018
09/08/2018
06/08/2018
05/08/2018
02/08/2018
30/07/2018
24/07/2018
22/07/2018
18/07/2018
14/07/2018
08/07/2018
04/07/2018
30/06/2018
28/06/2018
23/06/2018
19/06/2018
14/06/2018
10/06/2018
08/06/2018
07/06/2018
06/06/2018
05/06/2018
04/06/2018
03/06/2018
01/06/2018
31/05/2018
29/05/2018
27/05/2018
25/05/2018
23/05/2018
22/05/2018
19/05/2018
16/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018

Cùng thể loại

 • Memento: Archivez
  8 Tháng Trước Hot

  Memento: Archivez

  Memento: Archivez

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 10,274

  Lượt theo dõi: 105

  Sadayuki - một nam sinh trung học bình thường, câu chuyện về một cuộc sống học đường cùng với 2 người con gái bên cạnh. Hibino - người bạn gái của cậu và Akari - người bạn từ thuở thơ ấu. Dù rất hay choảng nhau nhưng Yuki luôn được mọi người khen là "Người hùng chính nghĩa", bởi vì bản tính luôn giú...
 • Shinobi Shijuusou
  4 Tháng Trước

  Shinobi Shijuusou

  Shinobi Shijuusou

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 16,428

  Lượt theo dõi: 161

  Câu chuyện dễ thương xoay quanh cuộc sống tại trường ninja của cô nàng tiểu thư và chàng vệ sĩ siêu Man
 • Hito Kui
  1 Năm Trước

  Hito Kui

  Hito Kui

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 16,096

  Lượt theo dõi: 106

  Devourer - quái vật ăn thịt người, sinh vật không xác định gây ra hàng loạt những "cái chết đột ngột" không rõ nguyên nhân. Sasaki Akira là thực tập sinh tại một bệnh viện. Tại thành phố nơi cậu sống liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn, mà người dân coi nó như một bệnh dịch khủng khiếp đang lây la...
 • Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi: Sui No Daibouken
  8 Tháng Trước

  Tondemo Skill De Isekai Hourou Mesh...

  Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi: Sui No Daibouken

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 10,677

  Lượt theo dõi: 284

  Một phần tiếp theo của loạt TONDEMO SKILL DE ISEKAI HOUROU MESHI được kể từ quan điểm của Sui.
 • Sưu Thần Ký
  4 Năm Trước

  Sưu Thần Ký

  Sưu Thần Ký

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 68,399

  Lượt theo dõi: 127

  Truyện được phát hành theo cuốn tiểu thuyến nổi tiếng cùng tên “Sưu Thần Ký”. Trong truyền thuyết tam hoàng ngũ đế của thời đại Hồng Hoàng, cùng theo sự qua đời của Thần Nông được thiên hạ công nhận là Lãnh Tụ, các tộc quần hùng bắt đầu rục rịt manh động. Đúng vào thời đại đang hỗn loạn này, một thi...
 • Thần Giới Online
  11 Ngày Trước Hot

  Thần Giới Online

  Thần Giới Online
  Tên khác: Divine Realm Online

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 72,095

  Lượt theo dõi: 1,014

  Chào mừng bạn đến với Thần Giới Online, nơi mà chiến thắng có nghĩa là tất cả. Những kế hoạch, những trận chiến, sự phản bội, sự hy sinh, đây không hẳn chỉ là một trò chơi; cái giá mà bạn phải trả chắc chắn sẽ không giống như những gì bạn có thể tưởng tượng …
Bình Luận (466)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
Nôbi Đinh
Nôbi ĐinhThành Viên 4 Ngày Trước
tạc thiên bang Mã Anh Hùng, tự Trần Ngọc Phong
Trả lời
Ichijo Raku
Ichijo RakuThành Viên 5 Ngày Trước
Mấy bác cho e hỏi bộ này có chuyện chữ k và nếu có thì chap 491 là tới đâu bên truyện chữ :3 tiện thể cho xin web lun
Trả lời
Hakkun
HakkunThành Viên 6 Ngày Trước
Trình độ diễn suất của anh main đủ để nhận giải oscar luôn quá
Trả lời
Tuấn anh
Tuấn anhẨn Danh 6 Ngày Trước
Cho mình hỏi 10 cảnh giới trong truyện là gì ? Đọc lâu quá nên quên mất , chỉ nhớ đến không minh thôi .
Trả lời
Void
VoidẨn Danh 6 Ngày Trước
Tuấn anh Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, luyện hư, không minh, đại thừa, độ kiếp
Trả lời
hóng
hóngThành Viên 7 Ngày Trước
phần này nhận 2 ông bà không minh đại năng làm a chị kết nghĩa vs cả ae cho hỏi hinhg như đại thừa vs độ kiếp ko có tiểu thành cảnh giới p ko nhỉ
Trả lời
Kira
KiraThành Viên 8 Ngày Trước
Càng đọc càng ức chế nữ phụ ko chết thì mất tích,ko thì cũng ko thấy xuất hiện .Muốn biến nhà lão tác giả sáng nhất đêm nay vl
Trả lời
Kira
KiraThành Viên 11 Ngày Trước
Trọng sinh vào cơ thể có vợ thì Mộc Tử tính sao đây?
Trả lời
Kira
KiraThành Viên 12 Ngày Trước
Nội dung giống bộ thiên long bát bộ vl vậy :v
Trả lời
gì đó
gì đóẨn Danh 13 Ngày Trước
á á á á á á á á a , có thằng lol nào nhập vào người chj dâu rồi
Trả lời