The Stars Are Not Luminous Body

The Stars Are Not Luminous Body

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 165 504 191,562

Thế giới này nhiều lúc thứ nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài của nó, Phát sáng chưa hẳn đã là vì sao, bởi vì......

Danh sách chương

09/01/2021
31/05/2019
21/07/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
Bình Luận (13)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
N
NThành Viên 3 Tháng Trước
Lừa
Trả lời
Makimaki
MakimakiThành Viên 6 Tháng Trước
Bạn nào tag đam mỹ đấy ạ ??? ):(
Mình không biết bạn tag là vô tình hay cố ý để các bạn hủ nhấn vào để tăng lượt xem hay gì chứ chơi vậy ai chơi lại ạ ??? ):(
Trả lời
Mất Dép Đi Chơi
Mất Dép Đi ChơiThành Viên 11 Tháng Trước
Đam?? Ai chơi kỳ vậy? Tag đam làm đi ngang đọc muốn mù
Trả lời
leh
lehẨn Danh 1 Năm Trước
chết thật, tưởng đam
Trả lời
Riin lè
Riin lèThành Viên 1 Năm Trước
Ui ngôn tềnh tởm vcl bn nèo gắn tag đam mỹsửa đi ạ à mà ns thặt tui đọc đến chap 4 là tui bỏ lun á tởm tởm và tởm
Trả lời
Phạm An Nhiên
Phạm An NhiênThành Viên 1 Năm Trước
ngôn hả
Trả lời
Tarao
TaraoẨn Danh 1 Năm Trước
Chuẩn như câu nói: hủ luôn có thù với ngôn tềnh. Tui cũng vậy. Bố cha nhà m tại sao tại sao m ghi cái thể loại đam mỹ mà truyện lại là ngôn tềnh. Xin giải thích lý do ạ.
Trả lời
hahahahaha
hahahahahaẨn Danh 1 Năm Trước
con gái mà
có lọn j ở đây ko trời
tính lừa ng à
cái này giống ngôn tình
thể loại nghi sai r sửa lại ik
nhóm dịch ơi
hay là nhóm dịch có 1 sự lọn ko nhe nhẹ ở đây r đó
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:11::11::11::4::4::4::6::6::6::6::6::20::20::20::20::21::21::21::21::17::17::17::17::50::50::50::50::50::50::50::50::50::50::36::36::36::36::36::o_2::o_2::o_2::o_2::o_2::o_2::o_2::o_6::o_6::o_6::o_6::o_6::o_6::o_6::o_6::o_6::o_7::o_7::o_7::o_7::o_7::o_7::o_7::o_7::o_7::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_11::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_18::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_21::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_25::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_28::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_30::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_32::o_36::o_36::o_36::o_36::o_36::o_36::o_36::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_37::o_40::o_40::o_40::o_40::o_40::o_40::o_40::o_40::o_40::o_40::o_41::o_41::o_41::o_41::o_41::o_41::o_41::o_41::o_41::o_41::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_43::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_46::o_47::o_47::o_47::o_47::o_47::o_47::o_47::o_47::o_47::o_47::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_49::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_52::o_53::o_53::o_53::o_53::o_53::o_53::o_53::o_53::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_54::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_55::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_56::o_57::o_57::o_57::o_57::o_57::o_57::o_57::o_57::o_57::o_57::o_61::o_61::o_61::o_61::o_61::o_61::o_61::o_61::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_66::o_68::o_68::o_68::o_68::o_68::o_68::o_68::o_68::o_68::o_68::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_71::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_73::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_74::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_75::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_76::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_87::o_87::o_87::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_78::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_82::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_85::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_89::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_96::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_97::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_104::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_106::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110::o_110: mỏi tay quá :o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0::o_0:
Trả lời
ngụy vô tiện
ngụy vô tiệnẨn Danh 1 Năm Trước
hahahahaha Chuẩn ko cần chỉnh
:o_4::o_4::o_4::o_4::o_4::o_4::o_4::o_4::o_4:
Trả lời
Ngụy Anh
Ngụy AnhThành Viên 2 Năm Trước
Ơ? Đây đâu phải Đam Mỹ, ai lại đi lừa tình gắn cái tag Đam mỹ vậy zời???
Trả lời