Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 1490 5,397 5,038,037

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia

Danh sách chương

20/02/2020
18/02/2020
17/02/2020
15/02/2020
13/02/2020
10/02/2020
09/02/2020
07/02/2020
06/02/2020
03/02/2020
02/02/2020
31/01/2020
30/01/2020
29/01/2020
28/01/2020
27/01/2020
26/01/2020
25/01/2020
24/01/2020
23/01/2020
20/01/2020
19/01/2020
17/01/2020
16/01/2020
13/01/2020
12/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
07/01/2020
06/01/2020
05/01/2020
05/01/2020
04/01/2020
03/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
30/12/2019
29/12/2019
29/12/2019
27/12/2019
26/12/2019
25/12/2019
23/12/2019
22/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
17/12/2019
15/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
09/12/2019
08/12/2019
07/12/2019
05/12/2019
02/12/2019
01/12/2019
30/11/2019
28/11/2019
25/11/2019
24/11/2019
23/11/2019
21/11/2019
18/11/2019
17/11/2019
16/11/2019
14/11/2019
11/11/2019
10/11/2019
08/11/2019
07/11/2019
05/11/2019
04/11/2019
01/11/2019
31/10/2019
31/10/2019
29/10/2019
28/10/2019
26/10/2019
25/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
21/10/2019
20/10/2019
19/10/2019
17/10/2019
13/10/2019
13/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
08/10/2019
07/10/2019
06/10/2019
06/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
03/10/2019
03/10/2019
29/09/2019
29/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
22/09/2019
22/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
16/09/2019
15/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
08/09/2019
08/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
29/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
25/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
18/08/2019
18/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
11/08/2019
11/08/2019
10/08/2019
10/08/2019
10/08/2019
07/08/2019
04/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
28/07/2019
28/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
21/07/2019
21/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
15/07/2019
13/07/2019
12/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
07/07/2019
04/07/2019
04/07/2019
30/06/2019
30/06/2019
27/06/2019
23/06/2019
23/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
16/06/2019
16/06/2019
13/06/2019
13/06/2019
10/06/2019
09/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
02/06/2019
02/06/2019
30/05/2019
29/05/2019
26/05/2019
26/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
18/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
12/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
05/05/2019
05/05/2019
04/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
02/05/2019
02/05/2019
01/05/2019
29/04/2019
28/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
22/04/2019
21/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
14/04/2019
14/04/2019
11/04/2019
11/04/2019
07/04/2019
07/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
31/03/2019
31/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
24/03/2019
24/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
17/03/2019
17/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
10/03/2019
10/03/2019
07/03/2019
06/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
28/02/2019
24/02/2019
22/02/2019
21/02/2019
18/02/2019
17/02/2019
15/02/2019
14/02/2019
11/02/2019
10/02/2019
09/02/2019
08/02/2019
07/02/2019
05/02/2019
04/02/2019
03/02/2019
01/02/2019
31/01/2019
27/01/2019
25/01/2019
24/01/2019
21/01/2019
20/01/2019
18/01/2019
17/01/2019
14/01/2019
13/01/2019
11/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
05/01/2019
04/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
30/12/2018
30/12/2018
28/12/2018
27/12/2018
26/12/2018
25/12/2018
24/12/2018
23/12/2018
21/12/2018
20/12/2018
17/12/2018
16/12/2018
14/12/2018
13/12/2018
10/12/2018
09/12/2018
07/12/2018
06/12/2018
03/12/2018
02/12/2018
30/11/2018
29/11/2018
26/11/2018
25/11/2018
23/11/2018
22/11/2018
19/11/2018
18/11/2018
16/11/2018
15/11/2018
12/11/2018
11/11/2018
09/11/2018
08/11/2018
06/11/2018
05/11/2018
04/11/2018
03/11/2018
02/11/2018
01/11/2018
01/11/2018
31/10/2018
30/10/2018
29/10/2018
28/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
22/10/2018
21/10/2018
19/10/2018
18/10/2018
15/10/2018
14/10/2018
12/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
08/10/2018
06/10/2018
05/10/2018
04/10/2018
04/10/2018
01/10/2018
30/09/2018
28/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
26/09/2018
25/09/2018
23/09/2018
23/09/2018
21/09/2018
20/09/2018
17/09/2018
16/09/2018
14/09/2018
13/09/2018
10/09/2018
09/09/2018
07/09/2018
06/09/2018
02/09/2018
01/09/2018
30/08/2018
30/08/2018
26/08/2018
26/08/2018
23/08/2018
23/08/2018
22/08/2018
21/08/2018
20/08/2018
19/08/2018
17/08/2018
16/08/2018
14/08/2018
13/08/2018
09/08/2018
09/08/2018
05/08/2018
05/08/2018
02/08/2018
02/08/2018
30/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
27/07/2018
27/07/2018
26/07/2018
26/07/2018
22/07/2018
22/07/2018
19/07/2018
19/07/2018
15/07/2018
15/07/2018
13/07/2018
12/07/2018
09/07/2018
08/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
02/07/2018
01/07/2018
29/06/2018
28/06/2018
24/06/2018
24/06/2018
22/06/2018
21/06/2018
19/06/2018
18/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
10/06/2018
10/06/2018
07/06/2018
07/06/2018
04/06/2018
04/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
31/05/2018
31/05/2018
28/05/2018
27/05/2018
24/05/2018
24/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
04/05/2018
04/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
01/05/2018
01/05/2018
26/04/2018
26/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
05/04/2018
05/04/2018
29/03/2018
29/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
03/03/2018
03/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
23/02/2018
23/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
08/02/2018
08/02/2018
04/02/2018
04/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
02/02/2018
01/02/2018
01/02/2018
25/01/2018
25/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
03/01/2018
02/01/2018
01/01/2018
28/12/2017
28/12/2017
27/12/2017
24/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
30/11/2017
30/11/2017
24/11/2017
23/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
11/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
01/11/2017
31/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
04/10/2017
28/09/2017
28/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
31/08/2017
31/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
10/08/2017
10/08/2017
03/08/2017
27/07/2017
27/07/2017
20/07/2017
13/07/2017
06/07/2017
30/06/2017
29/06/2017
23/06/2017
22/06/2017
15/06/2017
08/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
26/05/2017
25/05/2017
22/05/2017
19/05/2017
18/05/2017
12/05/2017
11/05/2017
05/05/2017
04/05/2017
27/04/2017
23/04/2017
22/04/2017
21/04/2017
13/04/2017
07/04/2017
30/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
09/03/2017
02/03/2017
26/02/2017
23/02/2017
17/02/2017
09/02/2017
02/02/2017
27/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
12/01/2017
05/01/2017
02/01/2017
29/12/2016
22/12/2016
15/12/2016
08/12/2016
01/12/2016
24/11/2016
17/11/2016
10/11/2016
03/11/2016
27/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
06/10/2016
29/09/2016
23/09/2016
22/09/2016
15/09/2016
08/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
25/08/2016
18/08/2016
11/08/2016
04/08/2016
28/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

Cùng thể loại

 • Quảng Lăng Tán
  1 Năm Trước

  Quảng Lăng Tán

  Quảng Lăng Tán

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 1,164

  Lượt theo dõi: 4

  Một khúc nhạc "Quảng Lăng Tán", khúc chung nhân đoạn trường! Cầm khúc Quảng Lăng Tán trong truyền thuyết ẩn chứa một bí mật cực lớn, người bật mí được không những có kho báu vô tận, mà còn có tuyệt thế thần khí, bí cấp thần công... Giang hồ nổi gió tanh mưa máu tranh đoạt... 
 • Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng
  1 Tháng Trước

  Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng

  Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng

  Tình trạng: Hoàn Thành

  Lượt xem: 11,830

  Lượt theo dõi: 68

  Phiên bản truyện tranh do họa sĩ Tống Tất Tuệ thực hiện kể câu chuyện nối tiếp sau sự kiện cá vàng đòi lại những gì nó đã mang đến cho vợ chồng ông lão nhưng dưới một góc nhìn hoàn toàn khác lạ.
 • Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
  1 Tháng Trước Hot

  Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

  Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 131,308

  Lượt theo dõi: 1,236

  Bác sĩ trung y Mộ Vô Song xuyên viết đến một triều đại không rõ, khi tỉnh lại phát hiện ra rằng mình đã trở thành Mộ Dung Sương, tiểu thiếp của thừa tướng Mộ Kinh Hồng, nàng vốn định bình yên cùng người mình yêu sống cả cuộc đời nhưng không ngờ lại bị cuốn vào những âm mưu nhằm vào nàng . . .
 • Hi Score Girl
  1 Năm Trước

  Hi Score Girl

  Hi Score Girl

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 2,776

  Lượt theo dõi: 17

  Yaguchi Haruo là một cậu học sinh lớp 6 với ngoại hình loàng xoàng, học dở, tính tình thiếu thân thiện. Tóm lại đời cậu chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ việc cậu là một con nghiện game. Khả năng chơi game cũng là thứ duy nhất cậu tự hào về bản thân. Nhưng rồi tới một hôm nọ, “bàn tay quỷ Haruo” (danh ...
 • Cổ Long Quần Hiệp Truyện
  1 Tháng Trước

  Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  Tình trạng: Hoàn Thành

  Lượt xem: 69,744

  Lượt theo dõi: 57

  Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên “Niết Bàn Thiền Châu” có chứa “Vô Địch Thần Giám”, chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết g...
 • Moto Saikyou No Kenshi Wa, Isekai Mahou Ni Akogareru
  9 Tháng Trước Hot

  Moto Saikyou No Kenshi Wa, Isekai M...

  Moto Saikyou No Kenshi Wa, Isekai Mahou Ni Akogareru

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 143,840

  Lượt theo dõi: 2,156

  Sống vì kiếm thuật và ra đi cũng vì kiếm thuật Sống một cuộc đời không nuối tiếc, tấ cả còn lại chính là sự khâm phục... Một này Souma tỉnh dạy với kí ức của kiếp trước và cũng là ngày mà cậu biết mình không có tài năng gì cả. Bị ước mơ chối bỏ, chàng trai vẫn giữ trong mình ham muốn sử dụng phép ...
Bình Luận (482)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
Chris chris
Chris chrisThành Viên 20 Giờ Trước
ehehe anh giai ghen giòi :))))
Trả lời
Phamvinh
PhamvinhẨn Danh 1 Ngày Trước
Giới thiệu light novel siêu phẩm cho ae
Tên light novel : The 11th king
Celdric là một học sinh trung học bình thường, vào một ngày khi đang học thì trên trời bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp và dịch chuyển tất cả mọi người sang một thế giới khác . Sau khi mở mắt ra thì Celdric thấy một thế giới kì lạ , mọi thứ như là cảnh vật thời trung cổ , xung quanh anh là 1000 người khác , tất cả đều là học sinh và giáo viên. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, sau đó thì có một đoàn người tới và quỳ trước mặt và nói là Những vị anh hùng trong truyền thuyết hãy cứu lấy thế giới này\'. Sau đó có nhiều việc xảy ra và tất cả đều chấp nhận giúp đỡ họ vì nếu giúp họ thì mọi người sẽ dc trở về trái đất.
Thế giới mà mọi người bị dịch chuyển tới tên là Anastasia , ở nơi đây tồn tại phép thuật. Và mỗi người chỉ được sở hữu duy nhất 1 loại phép thuật. Có 3 loại phép thuật là \" phép biến hình \" ,\" phép thuật siêu nhiên\" và \"phép thuật tự nhiên\". Riêng phép thuật tự nhiên chỉ duy nhất có 10 người có thể dùng. Để sử dụng phép thuật thì cần có \'năng lực\' và ma lực. Tất cả mọi người đều sử dụng dc phép thuật trừ Celdric . Anh ko có năng lực nhưng lượng ma lực của anh gấp 500000 người thường ( ma lực nhiều mà ko có năng lực thì cũng như trúng số mà không đi lãnh tiền dc :)) ). Ở Anastasia tồn tại 10 vương quốc và cả 10 vương quốc đều có 1000 người dc triệu hồi tới từ trái đất. Nhiệm vụ của mọi người là đánh bại 9 vương quốc khác , thống nhất Anastasia rồi những người thắng trận sẽ dc trở về trái đất.
Vậy Celdric phải làm j để trở về trái đất ??
Anh sẽ giết mọi người để trở về???
Liệu một kẻ phế vật như anh sẽ làm j trước thế giới giết chóc ấy
Liệu anh sẽ giết những người cùng quê hương của mình để được sống, ...
Các bạn tìm trên app manga.toon là có nha
Link The 11th king. Xem tại đây: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=84527&_language=vi&_app_id=1
Trả lời
Inu
InuẨn Danh 2 Giờ Trước
Phamvinh Mỏi tay ko
Trả lời
Inu
InuẨn Danh 2 Giờ Trước
Phamvinh Mỏi tay ko
Trả lời
Chào đằng ấy
Chào đằng ấyẨn Danh 3 Ngày Trước
Hmmm ơ ờ ờ là seo
I méo hỉu aaaaa
Trả lời
Chris chris
Chris chrisThành Viên 3 Ngày Trước
cuối cùng gạo cũng nấu thành cơm
Trả lời
clgt
clgtẨn Danh 6 Ngày Trước
cố lên ad ơi
Trả lời
clgt
clgtẨn Danh 7 Ngày Trước
Sau hơn 458 chap thì cuối cùng tác giả cux hoàn thành tâm nguyện của ta. Hạnh phúc .....VL
Trả lời
lala
lalaThành Viên 7 Ngày Trước
clgt haha đr

Trả lời
I love Big Boobs
I love Big BoobsThành Viên 8 Ngày Trước
Sao nhiều ánh sáng vậy man
Trả lời