AKI.7

AKI.7

AKI.7

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Huyết Tộc Cấm Vực

Thể Loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Romance

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Đánh Giá: 0

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Huyết Tộc Cấm Vực

12 Ngày Trước

Chương 117.2

Huyết Tộc Cấm Vực

Đang Cập Nhật