Ẩn Vi Giả

Ẩn Vi Giả

Ẩn Vi Giả

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Quan Bảng

Thể Loại: Đô Thị

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 91,376

Lượt Thích: 1

Lượt Theo Dõi: 2

Xoay quanh về chấn tướng lịch sử vĩnh viễn như người mù sờ voi, chân tướng chính trị chính là vĩnh viễn ... không có chân tường! Trong con đường làm quan tràn đầy sự tranh đấu, thật giả khó phân, Tô Mộc sử dụng quan bảng như thế nào để khai phá một mảnh thiên địa thuộc về mình, để hoàn thành nguyện...

Quan Bảng

1 Năm Trước

Chương 1650

Quan Bảng

Đang Cập Nhật