Biển Đam

Biển Đam

Biển Đam

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Khiết Phích Thiếu Gia

Thể Loại: Xuyên Không, Tiểu Thuyết

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 4,869

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Từ thế giới này hắn bị chuyển đổi thời không sang một thế giới khác với nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội, tinh thần lực, vũ kỹ đan xen, nhiều nơi có cả thời xưa và nay . Vừa sinh ra (xuyên không bị mẹ dọa một trận nhớ đời, nhân vật chính vốn đời trước ghét bị bẩn, đời này càng mắc chứng bệ...

Khiết Phích Thiếu Gia

Hơn 2 Năm Trước

Hoàn Thành

Khiết Phích Thiếu Gia

Đang Cập Nhật