Chang Joon Yi

Chang Joon Yi

Chang Joon Yi

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Mia: Lost In Operation

Thể Loại: Action, Horror

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 1,298

Đánh Giá: 0

11 chiến sĩ đang trên đường làm nhiệm vụ, họ đến một hầm trú và....không còn người nào sống sót trở lại! Câu hỏi tại sao?

Mia: Lost In Operation

Hơn 2 Năm Trước

Chương 2

Mia: Lost In Operation

Đang Cập Nhật