Cố Khúc

Cố Khúc

Cố Khúc

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Chúa Sẽ Phù Hộ Em

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 1,709

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

“Khuda” là Thượng đế của người Ba Tư, còn “Hafiz” bắt nguồn từ chữ “Hifz” trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là “bảo vệ”. Cho nên câu nói này có thể được hiểu là: “Chúa sẽ phù hộ bạn”. Nó được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người theo và không theo đạo Hồi. Tại vùng Tây Bắc Pakistan, đặc biệt là hai bên ...

Chúa Sẽ Phù Hộ Em

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Chúa Sẽ Phù Hộ Em

Đang Cập Nhật