Cô Vũ Tùy Phong

Cô Vũ Tùy Phong

Cô Vũ Tùy Phong

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Linh Võ Đế Tôn

Thể Loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 164,412

Lượt Thích: 13

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Linh Võ Đế Tôn

23 Ngày Trước

Chương 111

Linh Võ Đế Tôn

Đang Cập Nhật