Công Tử Hoan Hỉ

Công Tử Hoan Hỉ

Công Tử Hoan Hỉ

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Diễm Quỷ

Thể Loại: Truyện Ma

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 4,468

Đánh Giá: 0

Nguồn cơn cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường… Thiên Đế xưa hóa thành thỏ ngọc, sa phàm trần lánh nạn lại mắc bẫy thợ săn. Gã thợ săn ranh mãnh tham lam đòi thưởng công bằng bá đồ vương nghiệp. Phần thưởng mưu mô ấy, cuối cùng kết cục chẳng vẹn tròn. Trước khi giáng ma tinh hủy diệt vương triều, Th...

Diễm Quỷ

Hơn 3 Năm Trước

Hoàn Thành

Diễm Quỷ

Đang Cập Nhật