Coolkyoushinja

Coolkyoushinja

Coolkyoushinja

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Cô Rồng Hầu Gái Của Kobayashi-San

Thể Loại: Comedy, Seinen

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 6,637

Lượt Thích: 1

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

Cô Rồng Hầu Gái Của Kobayashi-San

Hơn 2 Năm Trước

Chương 12

Cô Rồng Hầu Gái Của Kobayashi-San

Đang Cập Nhật