Đoạ Thiên

Đoạ Thiên

Đoạ Thiên

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Phúc Khí Thần Bộ

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 927

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Năm xưa Kinh Kha oanh oanh liệt liệt, đâm Tần vương một nhát kiếm, khiến muôn người kính ngưỡng, lập nên một thiên “Thích khách liệt truyện” đi vào lòng người, nức tiếng muôn đời.Ngay đến thích khách còn có thành tựu như vậy! Nghĩ ta thân tại Lục Phiến Môn, giữa vô số anh hùng hào kiệt trong truyện ...

Phúc Khí Thần Bộ

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Phúc Khí Thần Bộ

Đang Cập Nhật