Đông Nhất Phương

Đông Nhất Phương

Đông Nhất Phương

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Thể Loại: Lịch Sử

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 110,317

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 2

Nhân vật chính là một tay bắn tỉa thiện xạ... trong một lần làm nhiệm vị bị cuốn vào một cơn lốc xoáy ....và anh ta được đưa về quá khứ của vài trăm năm trước đó là thời TAM QUỐC,...Anh ta sẽ đầu quân cho bên nào...Tào Tháo, Lưu Bị, hay Đông Ngô và anh ta sẽ làm gì để trở về...

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Hơn 2 Năm Trước

Hoàn Thành

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Qu...

Đang Cập Nhật