Hà Tiểu Thiên

Hà Tiểu Thiên

Hà Tiểu Thiên

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 1,981

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, sống tẻ nhạt trong một đơin vị công tác tẻ nhạt, chỉ còn một linh hồn bay bổng với những viễn vọng, nhưng không sao rời khỏi được mặt đất. Một buổi chiều nọ, chàng đột nhiên nhận được thư của cô bạn gái cũng học đại học, gợi lại cho chàng những kỷ niệm thời sinh...

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Hơn 2 Năm Trước

Hoàn Thành

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Đang Cập Nhật