Hồ Thiệu Quyền

Hồ Thiệu Quyền

Hồ Thiệu Quyền

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Thiên Hạ Vô Địch

Thể Loại: Action, Adventure, Manhua

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 8,786

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 3

Huyền Minh Âm Cơ và Kiếm Tăng Vô Huyết vì tranh đoạt Khung Thương Bảo Giám, dương tinh và âm nguyên kết hợp sanh ra dị thế kỳ thai - Luyện Vong Tông.18 năm sau, Cát Tường vì lời trăn trối của ân sư Vô Huyết, đến Tây Vực tìm Vong Tông để hướng theo Chánh đạo, lại liên quan đến cuộc phân tranh của Thậ...

Thiên Hạ Vô Địch

Hơn 3 Năm Trước

Chương 28

Thiên Hạ Vô Địch

Đang Cập Nhật