Hỏa Trung Lư

Hỏa Trung Lư

Hỏa Trung Lư

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Thể Loại: Đô Thị, Xuyên Không

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 5,074

Đánh Giá: 0

Bối cảnh đất nước trong truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo của tác giả Hỏa Trung Lư diễn ra vào thời kỳ đầu đổi mới. Nhân vật chính bị rơi máy bay trên Đại Tây Dương, xuyên không về năm 2001 cùng với những bí mật của một nền văn minh cổ đã biến mất, Atlantis. Main đã lợi dụng những tri thức có được từ nền văn m...

Khoa Kỹ Vấn Đạo

9 Tháng Trước

Chương 257

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Đang Cập Nhật