Hoàng Hề

Hoàng Hề

Hoàng Hề

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 5,974

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 1

Hoàng đế Đại Sở mới đăng cơ, mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu đựng sự trông nom dạy dỗ của vị thừa tướng bụng dạ đen tối, luôn khiến thân thể và tâm trí của hắn phải cung phụng cho vương triều Đại Sở. Trong khi đó, hắn không có giây nào phút nào là không muốn trừng trị dạy dỗ ngược lại tên thừa tướng ...

Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm

Đang Cập Nhật