Hứa Trọng Lâm

Hứa Trọng Lâm

Hứa Trọng Lâm

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Phong Thần Diễn Nghĩa

Thể Loại: Tiên Hiệp

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 136,178

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 14

“Phong Thần Diễn Nghĩa” thuộc thể loại  truyện tiên hiệp là bộ tiểu thuyết lịch sử được siêu nhiên hóa màu sắc của Đạo Giáo (Xiển giáo và Triệt giáo). Lấy cuộc chiến tranh phạt Trụ của Châu Võ ...

Phong Thần Diễn Nghĩa

Hơn 4 Năm Trước

Hoàn Thành

Phong Thần Diễn Nghĩa

Đang Cập Nhật