Ito Junji

Ito Junji

Ito Junji

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

New Voices In The Dark

Thể Loại: Supernatural, Seinen, Horror

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 8,925

Lượt Thích: 1

Lượt Theo Dõi: 2

New Voices in the Dark là tuyển tập truyện kinh dị mới của Junji Ito,xuất bản lần đầu năm 2006.Là phần tiếp theo của "Secret of the Haunted Mansion"

New Voices In The Dark

Hơn 3 Năm Trước

Hoàn Thành

New Voices In The Dark

Đang Cập Nhật