Kiết Dữ 2

Kiết Dữ 2

Kiết Dữ 2

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Đường Chuyên

Thể Loại: Lịch Sử

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 45,065

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 1

Đường Chuyên với phong cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng có nền tảng lịch sử sâu dầy đã tạo nên sự đột phá điên đảo thể loại lịch sử quân sự. Lịch sử không thể lặp lại, nhưng lịch sử có thể viết lại, còn ai có thể viết lịch sử thoải mái mà không tùy tiện như Kiết Dữ 2? Vân Diệp chỉ là người bình thườn...

Đường Chuyên

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Đường Chuyên

Đang Cập Nhật