Kobayashi Kotaro

Kobayashi Kotaro

Kobayashi Kotaro

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Father’S Vampire

Thể Loại: Supernatural

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 4,967

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 6

laude – 1 vampire rời thị trấn đi tìm máu tươi, đã gặp Cha Ruslan – một cha sứ đẹp zai :)). Mặc dù nghĩ kế biến Ruslan thành bữa ăn, nhưng cậu mới chính là người bị ăn.

Father’S Vampire

Hơn 3 Năm Trước

Chương 5

Father’S Vampire

Đang Cập Nhật