Kosaku Anakubo

Kosaku Anakubo

Kosaku Anakubo

Ngày Sinh: 18/04/1957

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Anakubo là gag manga Pokémon, Pokémon Pocket Monsters . Đó là một trong những lần đầu tiên manga Pokémon . Nó là một trong những series manga Pokémon dài nhất cho đến nay và rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Nó đã được đăng trong CoroCoro bao giờ kể từ khi khởi đầu của nó. Manga này là về những cuộc phiêu lưu của một cậu bé tên là Red và Clefairy thô lỗ của mình . Sau mười bốn khối lượng, dòng ban đầu đã kết thúc, nhưng những cuộc phiêu lưu của các nhân vật chính tiếp tục trong Pokémon Ruby-Sapphire , diễn ra ở Hoenn , Pocket Monsters DP , diễn ra ở Sinnoh , và Pocket Monsters HGSS , trong đó nhân vật chính trở về Johto.