Lạc Băng Lăng

Lạc Băng Lăng

Lạc Băng Lăng

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Công Giá

Thể Loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 5,440

Đánh Giá: 0

Cung Trác Lương vốn là nam chủ cũng là tác giả thần thượng xuyên thành lại là con vợ lẻ trong một đại gia tộc giàu có, lại vô tình phát hiện tiểu từ này bị mẹ cả xem là tai họa mà muôi dưỡng như nữ nhi  không tính, còn bị bức nam phẫn nữ trang thành thân với con trai tri phủ đang bệnh để xung hỉ.Tiể...

Công Giá

10 Tháng Trước

Hoàn Thành

Công Giá

Đang Cập Nhật