Liễu Ký Giang

Liễu Ký Giang

Liễu Ký Giang

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Kim Ốc Hận

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 5,247

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Sách sử chép rằng Trung Hoa thời nhà Hán có một vị hoàng đế anh minh, chí lớn tên là Lưu Triệt, hiệu Vũ Đế. Ông lãnh đạo những nhân vật kiệt xuất như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Tang Hoằng Dương chinh đông dẹp bắc mở rộng biên giới lãnh thổ, đặt buôn bán giao thương với Ấn Độ, Trung Á, La Mã... xây dựn...

Kim Ốc Hận

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Kim Ốc Hận

Đang Cập Nhật