Mã Vĩnh Thành

Mã Vĩnh Thành

Mã Vĩnh Thành

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Phong Vân

Thể Loại: Action, Adventure, Fantasy, Supernatural, Manhua, Martial Arts

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 546,476

Đánh Giá: 0

Phong Vân

Hơn 3 Năm Trước

Hoàn Thành

Phong Vân

Phong Vân Thần Võ Ký

Thể Loại: Action, Manhua, Martial Arts

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 7,899

Đánh Giá: 0

Một nhà khoa học trong một lần thám hiểm vô tình tìm thấy hai thanh đao kiếm Tuyết Ẩm Đao và Tuyệt Thế Kiếm của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân... Từ đó ông bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Phong Vân, và cuối cùng ông quyết định táo bạo, đó là nhân bản vô tính Phong Vân dựa trên vết máu và ADN lưu lại trên ...

Phong Vân Thần Võ Ký

4 Tháng Trước

Chương 49.5

Phong Vân Thần Võ Ký

Đang Cập Nhật