Mạc Mặc

Mạc Mặc

Mạc Mặc

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Vô Thường

Thể Loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 77,256

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn Lang! Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả! Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai. Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất ...

Vô Thường

Hơn 2 Năm Trước

Hoàn Thành

Vô Thường

Đang Cập Nhật