Musashimaru

Musashimaru

Musashimaru

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Tenraku Akuma! Demon's Core

Thể Loại: Action, Comedy, Fantasy, Shounen, Supernatural, Romance, School Life, Harem, Ecchi

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Đánh Giá: 0

Vừa xử xong một con quỷ nguy hiểm thì bỗng nhiên từ đâu lòi ra con khác , thanh niên cầm kiếm sẽ làm gì...

Tenraku Akuma! Demon's Core

Hơn 2 Năm Trước

Chương 2

Tenraku Akuma! Demon's Core

Đang Cập Nhật