Narita Shun

Narita Shun

Narita Shun

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Boku To Senpai No Tekken Kousai

Thể Loại: Comedy, Romance, Mystery, Josei

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 4,718

Đánh Giá: 0

Nói chung là truyện tình về một em hội trưởng loli có vấn đề và một anh hội phó cũng có vấn đề nốt

Boku To Senpai No Tekken Kousai

Hơn 3 Năm Trước

Chương 7

Boku To Senpai No Tekken Kousai

Đang Cập Nhật