Okabe Eru

Okabe Eru

Okabe Eru

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Sekai Oni

Thể Loại: Psychological, Horror

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 21,171

Đánh Giá: 0

Azma bị gia đình hành hung, có khả năng thấy những thứ kì quái trong gương và một lần bị đưa đến thế giới trong gương để đánh boss.

Sekai Oni

Hơn 2 Năm Trước

Chương 70

Sekai Oni

Đang Cập Nhật