Quan Kỳ

Quan Kỳ

Quan Kỳ

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Tiên Quốc Đại Đế

Thể Loại: Tiên Hiệp

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 51,296

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 1

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. V...

Tiên Quốc Đại Đế

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Tiên Quốc Đại Đế

Đang Cập Nhật