Quảng Thế Kiệt

Quảng Thế Kiệt

Quảng Thế Kiệt

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Đổ Hiệp Truyền Kỳ

Thể Loại: Drama, Manhua, Martial Arts, Sports

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 1,669

Lượt Thích: 2

Lượt Theo Dõi: 3

Trần Đao Tử, đệ tử đầu tiên của Thần Bài Cao Tuấn, nổi tiếng hiệp nghĩa, kỹ thuật cờ bạc đứng thứ hai chỉ kém mỗi sư phụ, được mọi người tôn xưng Đổ Hiệp. Sau khi Thần Bài và Đổ Thánh qui ẩn, mọi sự nghiệp đều do một mình Đổ Hiệp gánh vác, trong tập này là đối đầu với Đông Dương Đổ Soái đến từ Nhật ...

Đổ Hiệp Truyền Kỳ

11 Tháng Trước

Chương 6

Đổ Hiệp Truyền Kỳ

Đang Cập Nhật