Quất Hoa Tán Lý

Quất Hoa Tán Lý

Quất Hoa Tán Lý

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Vô Sắc Vô Hoan

Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 14,749

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 1

Nữ chính Lâm Lạc Nhi ta cũng không nhiều lời, trong sách mấy từ miêu tả nàng thường là “Khóc lê hoa mang vũ” “Đau khổ cầu xin” “tình cảnh nhục nhã” “Giống búp bê vải rách rưới” v.v đều là như thế... Nội dung toàn tiểu thuyết chính là nàng thoát khỏi một tên vô sỉ, lại rơi vào trong tay một tên vô sỉ...

Vô Sắc Vô Hoan

Hơn 3 Năm Trước

Hoàn Thành

Vô Sắc Vô Hoan

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 5,991

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quậ...

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Đang Cập Nhật