Sầm Trác Hoa

Sầm Trác Hoa

Sầm Trác Hoa

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Thể Loại: Action, Manhua

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 47,232

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 11

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên “Niết Bàn Thiền Châu” có chứa “Vô Địch Thần Giám”, chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết g...

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Hơn 3 Năm Trước

Chương 85

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Đang Cập Nhật