Shiho Sugiura

Shiho Sugiura

Shiho Sugiura

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Koori Mamono Monogatari

Thể Loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural, Romance, Adult

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 3,926

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi về phía Tây, có một ngôi làng, nơi đó tồn tại một hang động. . . Sâu thật sâu trong hang động, giam giữ một con quỷ không máu, không nước mắt, lạnh như băng giá. Bất cứ ai đi vào hang động, đều một đi không trở về. Con quỷ ấy đang tìm kiếm một viên ngọc, viên ngọ...

Koori Mamono Monogatari

Hơn 3 Năm Trước

Chương 8

Koori Mamono Monogatari

Truyền Thuyết Băng Quỷ

Thể Loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural, Romance, Adult

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 36,540

Lượt Thích: 1

Lượt Theo Dõi: 9

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi về phía Tây, có một ngôi làng, nơi đó tồn tại một hang động. . . Sâu thật sâu trong hang động, giam giữ một con quỷ không máu, không nước mắt, lạnh như băng giá. Bất cứ ai đi vào hang động, đều một đi không trở về. Con quỷ ấy đang tìm kiếm một viên ngọc, viên ngọ...

Truyền Thuyết Băng Quỷ

Hơn 3 Năm Trước

Chương 10

Truyền Thuyết Băng Quỷ

Đang Cập Nhật