Tả Tình Hữu Ái

Tả Tình Hữu Ái

Tả Tình Hữu Ái

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Thể Loại: Ngôn Tình

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 14,069

Đánh Giá: 0

Phật nói: “Nhân sinh có bảy nỗi khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, sở cầu bất đắc.” Phật còn nói: “Nhất niệm ngộ, chúng sinh tức Phật; nhất niệm mê, tức Phật thị chúng sinh.” Tạ Kiều nói: “Sống có gì vui, chết có gì phải sợ, kiếp sau luân hồi, chẳng qua chỉ là một chữ ‘Nợ’.” Phan Đô...

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Hơn 3 Năm Trước

Hoàn Thành

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Đang Cập Nhật