Tam Tang

Tam Tang

Tam Tang

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Đầu Lâu Báo Oán

Thể Loại: Truyện Ma

Tình Trạng: Hoàn Thành

Đánh Giá: 0

Năm 1947, hai năm sau ngày thực dân Pháp tái lập lại nền đô hộ Ở VN. Các đảng phái lại đi vào hoại động ngầm! Những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các đảng phái tương đối lắng dịu không còn diễn ra dữ dội như hồi 1945! Nhưng không phải vì thế mà các cuộc truy lùng, giết hại lẫn nhau hoàn toàn chấm dứ...

Đầu Lâu Báo Oán

29 Ngày Trước

Hoàn Thành

Đầu Lâu Báo Oán

Đang Cập Nhật