Thành Đô Cổ Khương

Thành Đô Cổ Khương

Thành Đô Cổ Khương

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Vương Bài Giáo Thảo

Thể Loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 129,776

Lượt Thích: 5

Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!

Vương Bài Giáo Thảo

4 Ngày Trước

Chương 204

Vương Bài Giáo Thảo

Đang Cập Nhật