Thập Nguyệt Cần Khê

Thập Nguyệt Cần Khê

Thập Nguyệt Cần Khê

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Bản Sắc Quân Nhân

Thể Loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 27,553

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Vị thủ trưởng luôn tuân theo phương châm nghiêm túc: Tay thì cầm súng, tay thì ôm vợ, hai tay đều phải nắm, tay nào cũng cần vận sức. Phu nhân thủ trưởng lại giữ theo phương châm chột dạ: Ưm hừm, nếu chạy được thì chạy luôn, nếu mà trốn được thì cứ trốn.... Đi đường khó tránh khỏi vấp ngã. Năm ba tu...

Bản Sắc Quân Nhân

Hơn 2 Năm Trước

Hoàn Thành

Bản Sắc Quân Nhân

Đang Cập Nhật