Tự Tự Cẩm

Tự Tự Cẩm

Tự Tự Cẩm

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Ái Khanh Thị Tẩm

Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Trạng: Hoàn Thành

Lượt Xem: 5,077

Lượt Thích: 0

Lượt Theo Dõi: 0

Khi nàng mặc lên quan phục, làm tể tướng một nước, đọ sức trên triều đình, cuôc chơi là đấu trí. Nàng thay áo đẹp, thành hoàng hậu một nước, dao động trong hậu cung, cuộc chơi cung đấu. Nàng phủ thêm quân trang, làm mãnh tướng một nước, thúc ngựa trên chiến trường, cuộc chơi là chiến đấu. Niên đạ...

Ái Khanh Thị Tẩm

1 Năm Trước

Hoàn Thành

Ái Khanh Thị Tẩm

Đang Cập Nhật