Xu Chen

Xu Chen

Xu Chen

Ngày Sinh: Đang Cập Nhật

Rakshasa Street

Thể Loại: Action, Fantasy, Shounen, Supernatural, Manhua

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 23,217

Đánh Giá: 0

Rakshasa Street

11 Tháng Trước

Chương 85

Rakshasa Street

Trấn Hồn Tướng

Thể Loại: Action, Fantasy, Shounen, Supernatural

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Lượt Xem: 26,812

Đánh Giá: 0

Na ná Vua Fap Thuật :v, với sự xuất hiện của các anh hùng thời Tam Quốc như Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Điển Vi,...

Trấn Hồn Tướng

11 Tháng Trước

Chương 85

Trấn Hồn Tướng

Đang Cập Nhật