4 Cut Hero

4 Cut Hero

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Shounen, Historical, Sports

Lượt xem: 10,033

Lượt theo dõi: 4

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Nội Dung 4 Cut Hero:

Một loat các câu chuyện ngắn về một NEET có sức mạnh để bảo vệ thế giới.

Danh sách chương

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

20/03/2018

Quản trị viên Like PAGE để tạo động lực cho nhóm dịch ra truyện nhanh hơn nhé.