Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31 Ác Nữ Hoàng Hậu Chap 30 - Next Chap 31
Bình Luận (101)
Thảo Hiên
Thảo HiênThành Viên 4 Ngày Trước
Truyện hay quá đi
Trả lời
wei zu
wei zuThành Viên 13 Ngày Trước
Truyện hay quá nhiều tình tiết cảm động ghê
Trả lời
Gina
GinaẨn Danh 13 Ngày Trước
Coi mà từ đau lòng tới bi ai
Trả lời
jin
jinThành Viên 16 Ngày Trước
trời ơi !!! hay quá, tiên hoàng đã dự trù sẵn r, định mệnh của nàng phải là hoàng hậu, nếu rơi vào tay an viện công chúa thì mất hết... không thái hậu giật dây thì hậu cung cũng sẽ loạn, rồi triều đình loạn... Hai người vốn dĩ là của nhau chẳng qua bị lus nên cứ làm trò, cb đống ngôn tình nổi da gà cho xem :))
Trả lời
Trần Cẩm Dương
Trần Cẩm DươngThành Viên 1 Tháng Trước
:))) sau này ngược chết cha anh hoàng đế nè
Trả lời
wei zu
wei zuThành Viên 1 Tháng Trước
Ahh ra nhanh đi mà truyện này phải đọc liền
Trả lời
Nguyễn  Trúc
Nguyễn TrúcThành Viên 1 Tháng Trước
cái tên hoàng đến đáng chết
Trả lời
vy
vyẨn Danh 1 Tháng Trước
coi mà tức á tr
Trả lời
abcxyz
abcxyzẨn Danh 2 Tháng Trước
vẽ môi to như cái phễu ấy
Trả lời
Ed Thori
Ed ThoriThành Viên 2 Tháng Trước
abcxyz Cùng ý kiến nhỏ lại xíu sẽ đẹp hơn í
Trả lời