Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54
Akame ga Kiru Chap 53.6 - Next Chap 54

Bình Luận (82)
duyanhdepzai
duyanhdepzaiẨn Danh 1 Ngày Trước
đmmmmmmmm
tatsumi die r đmmmm tác giả thik coi tatsumi đánh lộn mà die lun v :)))
Trả lời
Reina
ReinaẨn Danh 2 Ngày Trước
Thích anime hơn vì nó để lại cảm xúc nhiều hơn và ở anime thì Esdeath có thể chết cùng Tatsumi
Trả lời
nibba
nibbaẨn Danh 4 Ngày Trước
đm tác giả luôn cả manga lẫn anime Chelsea còn chưa làm đc gì nhiều, chưa tiến triển đc gì vs Tatsumi mà đã chết cmnr
Trả lời
nibba
nibbaẨn Danh 4 Ngày Trước
đm tác giả luôn cả manga lẫn anime Chelsea còn chưa làm đc gì nhiều, chưa tiến triển đc gì vs Tatsumi mà đã chết cmnr
Trả lời
taolafananimeday
taolafananimedayẨn Danh 9 Ngày Trước
sad ending của phim là t khóc mấy lần , còn happy ending thì t nghĩ ko hay = sad ending :<
Trả lời
hehe
heheẨn Danh 21 Ngày Trước
tatsumi có con vs mine tập nào vậy?
Trả lời
Xxx-chan
Xxx-chanẨn Danh 25 Ngày Trước
Bad ending của phim sẽ để lại nhiều cảm xúc cho người xem hơn là happy ending của truyện.
Trả lời
Phan Vương
Phan VươngẨn Danh 1 Tháng Trước
xem anime xong thấy manga nó cứ kiểu gì ý, mình vẫn thích cặp tatsumi x akame hơn, và bad end vx là tốt nhất
Trả lời
Chu Hung
Chu HungThành Viên 25 Ngày Trước
Phan Vương :)) t lại thấy manga làm ổn hơn anime đó chứ :vv
Trả lời
Phan Vương
Phan VươngẨn Danh 1 Tháng Trước
?????????
Trả lời