Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 31 - Next Chap 32

Bình Luận (973)
Kamasutra
KamasutraẨn Danh 1 Ngày Trước
Đạo one punch man vl
Trả lời
zz
zzThành Viên 1 Ngày Trước
Kamasutra đọc đc mấy chap r mà nói v? ko giống đâu bạn ơi
Trả lời
Trần Ngọc
Trần NgọcThành Viên 21 Giờ Trước
zz Gần giống vậy mà
Lúc đầu ấy
Trả lời
zz
zzThành Viên 8 Giờ Trước
Trần Ngọc nên t hỏi nó đọc bn r ấy :v cốt thì lại khác opman mà
Trả lời
L
LẨn Danh 1 Ngày Trước
Main buff thêm nữa thì phe
Trả lời
Dương Minh
Dương MinhẨn Danh 3 Ngày Trước
One hit one kill what thị fụng
Trả lời
ww
wwẨn Danh 5 Ngày Trước
hình như motip nó giống onepunch man thì phải
Trả lời
Dương
DươngẨn Danh 6 Ngày Trước
có chap 131 rồi mà ở đây mới ra 122
Trả lời
Trần Ngọc
Trần NgọcThành Viên 21 Giờ Trước
Dương Xem raw đi
Đừng xem này nữa
Mất công ad làm ra
Trả lời
Hiển ẹp troai
Hiển ẹp troaiẨn Danh 6 Ngày Trước
Kể trước cho ae hóng
- lão tôt kia bị lâm thiển đánh cho tóc tai bù lu . Nằm ngất 1 chỗ
- lâm kiệp thì ôm 2 đứa em của mình chạy đi . Nhưng ko được bị lâm thiển chặn lại và cho lâm kiệp là mục tiêu thứ 2 để giết nhờ thằng em trai quý hóa của lâm kiệp tạo ra
. Lâm kiệp và lâm thiển đánh nhau dữ rồi . Lâm kiệp đã hạ được lâm thiển . Nhưng lâm thiển cũng ko phải vừa . Cô ta bị chói vào bằng dây tiên , cô ta đã phá vỡ dây tiên
- lâm kiệp : cô ta là quái vật à . Cả dây tiên mà người thường như cô ta cũng làm đứt .
Lâm thiển biến sang tiến hóa cuối cùng
( đầu có 4 cái cánh nhìn phê cực )
Lâm thiển và lâm kiệt đánh nhau đất trời vỡ sập
. Cuối cùng lâm kiệp phải lấy át chủ bài ra đó là tuyệt kiếm rồi nói ta cho phép cô tiến hóa
Rồi bị lâm thiển lúc hóa skin đá bay ra tận đâu ý xong lâm kiệp đánh không lại rồi phải dùng tuyệt kĩ của tuyệt kiếm đánh cho lâm thiển tỉnh lại
Trả lời