Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chap 34 - Next Chap 35

Bình Luận (964)
Dương
DươngẨn Danh 15 Giờ Trước
có chap 131 rồi mà ở đây mới ra 122
Trả lời
Hiển ẹp troai
Hiển ẹp troaiẨn Danh 22 Giờ Trước
Kể trước cho ae hóng
- lão tôt kia bị lâm thiển đánh cho tóc tai bù lu . Nằm ngất 1 chỗ
- lâm kiệp thì ôm 2 đứa em của mình chạy đi . Nhưng ko được bị lâm thiển chặn lại và cho lâm kiệp là mục tiêu thứ 2 để giết nhờ thằng em trai quý hóa của lâm kiệp tạo ra
. Lâm kiệp và lâm thiển đánh nhau dữ rồi . Lâm kiệp đã hạ được lâm thiển . Nhưng lâm thiển cũng ko phải vừa . Cô ta bị chói vào bằng dây tiên , cô ta đã phá vỡ dây tiên
- lâm kiệp : cô ta là quái vật à . Cả dây tiên mà người thường như cô ta cũng làm đứt .
Lâm thiển biến sang tiến hóa cuối cùng
( đầu có 4 cái cánh nhìn phê cực )
Lâm thiển và lâm kiệt đánh nhau đất trời vỡ sập
. Cuối cùng lâm kiệp phải lấy át chủ bài ra đó là tuyệt kiếm rồi nói ta cho phép cô tiến hóa
Rồi bị lâm thiển lúc hóa skin đá bay ra tận đâu ý xong lâm kiệp đánh không lại rồi phải dùng tuyệt kĩ của tuyệt kiếm đánh cho lâm thiển tỉnh lại
Trả lời
đức đạt
đức đạtẨn Danh 9 Giờ Trước
Hiển ẹp troai đấy là chưa dùng đến zero
Trả lời
Hùng Đỗ
Hùng ĐỗThành Viên 22 Giờ Trước
miej thg lone ứng nan :
Trả lời
DF
DFThành Viên 1 Ngày Trước
Vãi
Trả lời
yasu
yasuẨn Danh 2 Ngày Trước
131 rồi truyenqq mới tới 122
Trả lời
The Ender
The EnderThành Viên 2 Ngày Trước
yasu link đi :3
Trả lời
Hoàng văn Hiệp
Hoàng văn HiệpThành Viên 16 Giờ Trước
The Ender Xin web đọc 133
Trả lời
c
cẨn Danh 3 Ngày Trước
art khá giống trung quốc
Trả lời
Faiz
FaizẨn Danh 3 Ngày Trước
c Thì là trung quốc còn gì :))
Trả lời